21 ژوئن 2018

سیستم ثبت موقعیت جهانی GPS

سیستم ثبت موقعیت جهانی (gps) یک سیستم رادیویی جهت ردیابی در سراسرجهان است که از مشخصات صورت فلکی از 24 ماهواره و ایستگاه های زمینی آن شکل گرفته است سیستم ثبت موقعیت جهانی به طور عمده توسط وزارت دفاع ایالات متحده بودجه بندی و کنترل می شود این سیستم در ابتدا برای عملیات های نظامی ایالات متحده طراحی شده بود اما امروزه سیستم های ثبت موقعیت جهانی کاربران داخلی بسیار زیادی در کل دنیا دارد و از سرویس های موقعیتی استاندارد می توانند بدون هیچ استاندارد و محدودیت یا هزینه ای استفاده کنند. سیستم ردیابی، یک روش دقیق برای این که بدانیم یک چیز دقیقا کجاست. به طور مثال یک سیستم ردیابی می تواند در یک وسیله نقلیه قرار بگیرد یا در یک تلفن همراه یا در یک دستگاه مخصوص (gps) که می تواند یک شی ثابت و یا قابل حمل باشد. همچنین می تواند برای شخص یا وسیله نقلیه مسیر را مشخص کند. به طور مثال یک سیستم ردیابی (gps) می تواند توسط یک شرکت که میخواهد مسیر تحویل یک  کامیون را نظارت و برنامه ریزی کند مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله والدینی که میخواهند موقعیت فرزندشان را بررسی کنند و یا حتی برای نظارت عبور و مرور دارایی های با ارزش.