۱۹ تیر ۱۳۹۷
می خواهیم در مورد دزدان خودرو صحبت کنیم که  آن‌ها در حال افزایش در سرتاسر دنیا  هستند واین یک معضل اجتماعی است. چیزی که ممکن ...
۱۲ تیر ۱۳۹۷
سیستم ردیابی جی پی اس می تواند به چند روش مختلف کار کند.برای یک چشم انداز تجاری دستگاه های gps به طور کلی برای ثبت ...
۰۵ تیر ۱۳۹۷
سیستم کنترل ثبت موقعیت شامل ایستگاه های ردیابی مختلف که در سرتاسر جهان واقع شده اند می باشد. این ایستگاه های نظارت به سیگنال های ...
۰۲ تیر ۱۳۹۷
سیستم ردیابی Gps از شبکه سیستم جهت یابی ماهواره ای استفاده می کند. این شبکه شامل یک دامنه از سیگنال های مایکروویو است که توسط ...
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
سیستم ثبت موقعیت جهانی (gps) یک سیستم رادیویی جهت ردیابی در سراسرجهان است که از مشخصات صورت فلکی از ۲۴ ماهواره و ایستگاه های زمینی ...
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
ردیاب خودرو لندر
ردیاب خودرو لندر یا موقعیت یاب خودرو لندر دستگاهی است که داخل خودرو ...